Taisyklės

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Jūsų (toliau – „Jūs“) ir mūsų (toliau – „Pardavėjas“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums  įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – „e-parduotuvė“).

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas 

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Jūsų ir Pardavėjo, yra saugoma e-parduotuvėje. 
2.2. Sudarius sutartį Jūs patvirtinate, kad iki sutarties sudarymo Jums raštu buvo pateikta ši informacija: apie siūlomą prekę (pavadinimas, pagrindinės savybės); apie Pardavėją (nurodoma, kur ir kam galima adresuoti bet kokį skundą); Jūsų teisė atsisakyti sutarties pagal LR Civilinio kodekso 6.367 str. taisykles įgyvendinimo tvarka; mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarką, pardavėjo teikimas daikto priežiūros paslaugas ir garantijas, jeigu jos suteikiamos; sutarties atsisakymo sąlygas, jeigu sutartis neterminuota arba ilgesnė negu vieneriems metams.

 

3. Jūsų teisės

3.1. Jūs turite  teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių Taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka. 
3.2. Jūs turite –teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo: 
3.2.1. Daikto pristatymo dienos, kai parduodamas daiktas; 
3.2.2. Sutarties sudarymo dienos, kai teikiamos paslaugos. 
3.3. Jūs neturite teisės pasinaudoti 3.2. punkte nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl: garso ir/ar vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų) bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo, kitais, Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytais, atvejais kai pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties.

 

4. Jūsų įsipareigojimai

4.1. Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą. 
4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti. 
4.3. Sutinkate, kad, pasirinkus atsiskaitymą „Mokilizingu“  duomenys apie Jūsų pajamas būtų tikrinami „Sodros” duomenų bazėje. 
4.4. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Jūs bandote ar bandėte pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Jūsų registraciją. 
5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Jums. 
5.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

 

6. Pardavėjo  įsipareigojimai

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 
6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. 
6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.

 

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekės, kurios yra centriniuose sandėliuose, pristatomos per 1-2 darbo dienas. Prekės, kurios vežamos pagal specialų užsakymą, pristatomos per sutartą laiką. Užsakę prekę, netrukus gausite pranešimą apie tikslią prekės pristatymo datą. 
7.2. Prekes pristato Pardavėjas arba įgaliotas atstovas. 
7.3. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų prekių būklę (išorę, komplektiškumą, kiekį). 
7.4. Jums priėmus prekę ir pasirašius prekių pristatymo dokumentą yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai. 
7.5. Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us), korozijos pažeidimą (-us) ar pan.), turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai Pardavėją kuo skubiau informuoti, o apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje.  
7.6. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite. 
7.7. Sunkioms, virš 30 kg. sveriančioms siuntoms neužsakius krovos darbų, siunta bus pristatyta iki namo, esančio nurodytu adresu. Užsakius krovos darbus, siunta bus pristatyta (užnešta) iki pageidaujamos vietos.

 

8. Daiktų grąžinimas ir keitimas

8.1. Daiktų grąžinimas ir/ar keitimas vykdomas vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija, patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-243; 2001 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija, patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-959; Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. 
8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti tokios komplektacijos, kokias gavote iš Pardavėjo, nebuvo naudojamas, nesugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė, išsaugotos jo vartojamosios savybės, nepraradęs prekinės išvaizdos ir Jūs turite įrodymus, patvirtinančius, kad daiktus pirkote iš Pardavėjo. Jeigu daiktas neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų, Pardavėjas arba Pardavėjo atstovas nepriima daikto grąžinimui. 
8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari ir tinkamai paruošta.  
8.4. Negrąžinamų prekių sąrašas nurodytas 2012 m. kovo 15 d. LR ūkio ministro įsakymo Nr. 4-243 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 17 punkte. 
8.5. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė ir jos trūkumai nebuvo aptarti, po to, kai raštiškas išvadas apie prekės kokybę pateikia įgaliota serviso įmonė, Pardavėjas įsipareigoja priimti prekę ir Jūsų pasirinkimu: 1) pakeisti netinkamo kokybės prekę tinkamos kokybės preke; 2) atitinkamai sumažinti prekės kainą; 3) per protingą terminą neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus; 4) atlyginti daikto trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu Pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalinote Jūs pats ar trečiųjų asmenų padedamas.  
8.6. Įsigijus netinkamos kokybės prekę Jūs privalote Pardavėjui pateikti raštišką prašymą, kuriame privalote nurodyti prekės trūkumus ir nurodyti vieną iš šių Taisyklių 8.5 punkte nurodytų reikalavimų.  Prie prašymo privalote pridėti kasos aparato kvitą ar pirkimo kvitą, arba kitą prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą ir garantinį dokumentą. Jeigu Jūs nepateikiate kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento, šių Taisyklių nuostatos nėra taikomos.


9. Garantija

9.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai ir garantinio aptarnavimo sąlygos. Prekei, sugedusiai nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, remontas atliekamas nemokamai.
9.2. Garantinis laikotarpis yra nurodytas garantiniame talone. Jei garantinis laikotarpis yra pasibaigęs, prekė nėra priimama garantiniam remontui. 
9.3. Sugedus prekei, dėk garantinio remonto atlikimo reikia teirautis telefonu arba nuvykti adresu, nurodytu garantiniame talone. 
9.4. Pateikdami prekę remontui, būtinai pateikite galiojantį prekės garantinį taloną. 
9.5. Remontas atliekamas pagal gamintojo serviso dokumentaciją.

 

10. Atsakomybė

10.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. 
10.2. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus. 
10.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas. 
10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 

11. Informacijos siuntimas 
11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 
11.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

 

12. Baigiamosios nuostatos 

12.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus  susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme. Ginčai, kylantys iš šių Taisyklių, yra teismingi Pardavėjo buveinės vietos teismui