Privatumo politika

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - "mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - e-parduotuvė) Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.

1.2 Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

 

2. Registracijos pateikimo taisyklės

2.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

2.2 Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad: 

  • apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus; 
  • išspręsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; 
  • įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3 Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.4 Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

 

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti.

3.2 Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

 

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1 Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2 Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.

 

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

5.1 Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu pardavimai@mp3adapteris.lt arba paštu.

5.2 Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

 

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1 Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 

7. Taisyklių keitimas

7.1 Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje.

7.2 Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2 Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 


Slapukų naudojimo taisyklės

Kokius slapukus naudoja mp3adapteris.lt

„Google Analytics“ (_ga, _gat) slapukai naudojami mūsų svetainės tobulinimui analizuojant naudotojo elgesį. Šie slapukai suteikia mums tokią informaciją, svetainės lankytojų skaičius, kuriuos puslapius naudodojai aplanko, ir kiek laiko praleido mūsų svetainėje. Visa _ga ir _gat slapukų surinkta informacija apibendrinama su panašia informacija, gauta iš kitų naudotojų, todėl yra anoniminė. Nenustatome atskirų lankytojų. _ga slapukas nustoja galioti po dvejų metų, o _gat slapukas – nustoja galioti po dešimt minučių.
Jeigu norite, kad „Google Analytics“ nerinktų statistikai duomenis galite tai atlikti čia.

PHPSESSID - slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti.  Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas. Nustatomas įeinant į tinklalapį.

_cfduid, _ga "Paysera.com" : __cfduid slapukas yra naudojamas atskiriems klientams identifikuoti už bendro IP adreso ir taikomi saugumo nustatymus kiekvienam klientui, _ga slapukas ranka informacija apibendrintą informaciją apie naudotoją, kuri yra anoniminė.

currency slapukas naudojamas pasirinktam valiutos kodui įsiminti, galioja vieną parą nuo jo nustatymo.

language slapukas naudojamas pasirinktam kalbos kodui įsiminti, galioja vieną parą nuo jo nustatymo.